top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Dinle! Alemler ne diyor.Dört gözle bekledik yolunu

günleri sayarak. “ Receb’i,Şaban’ı bize mubarek kıl,bizi Ramazan’a kavuştur” duamız oldu aylardır.

Kavuştuk elhamdülillah. Bugün 9. Kez niyetlendik oruca.

Top yekün bedenimizi ve ruhumuzu arındırmakla meşgulüz boğazımızı ,dilimizi ,gönlümüzü tutmaya çalışarak. Saatler başka bir anlam kazandı. Geceler değişti,gündüzler,alışkanlıklar değişti.

Bedenimize,alışkanlıklarımıza,çevremize bakış açımızı değiştirmemiz daha önceleri fark etmediğimiz güzellikleri önümüze serdi. Seher vakitlerinde,şafağın sökmekte olduğu imsaktan biraz önceki vakitte uyanık olmakla, gecenin seslerinin,sabahın ilk ışıklarının,renklerinin , dönüp duran ahengin farkına varmaya ,bu vakitlerin kıymetini anlamaya başladık.-1-

Dikkat kesildiğimiz sesler, farklı farklı alemlerden yayılıyor.

Doğanın seslerine kulak vermek, sadece insanların değil, diğer yaratılmışların bir arada bulunduğu yaşam alanlarında da mümkün.

Bilim insanları, bitkilerin birbirleriyle ve çevreleriyle iletişim kurduklarını ve bu iletişimde elektrik sinyalleri kullandıklarını ortaya koymuşlar. Bu sesler insan kulağının duyabileceği dalga boyunda olmadığı için özel bir takım aletler vasıtası ile dinlenebiliyor.

Bloğa linklerini koyarak sizlere dinletmeye çalışacağım plant wave denilen teknoloji ile duyulabilen bitkilerin seslerini.

Notalar ile oluşturulmuş bir beste gibi.

Kainatta her yaratılmışın bir zikri vardır.

Biliriz.

Bu sesler de bitkilerin iletişim sesleri ve zikirleri olmalı.

Zikir, “Allah’ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş” anlamında kullanılır. Zikir dil veya kalp ya da her ikisiyle beraber yapılır.

Zikir, yaratılmışların yaratanlarını hatırlama ve anma yoludur. Rabbini hatırlar ve anarken onun yarattıklarının güzelliğinin farkına varmasına ve anlatmaya çalıştıklarını dinlemesine yol açar. Yunus Emre’nin sarı çiçekle muhabbeti böylesi bir muhabbettir.

Sarı çiçek ve türdeşlerinin kendilerince yaradanlarını anma ve şükürleridir. Tabiatın bir bütün olarak uyum içindeki zikrini doyulmaz bir musiki ziyafeti olarak sunarlar duyabilene.

Bu bütünlük ve uyum insanı etkiler,hayretini ve şükrünü arttırır.

Sabahın seherinde sair zamanlarda uykunun ağırlığı altında kaybolan güzellikler, dallar arasından süzülen güneş ışınları, rüzgarın esintisi ve yağmur damlalarının çarpan sesi günün ilk saatlerinde diğer sesler onları boğmadan önce büyüleyici güzellikte.

Dikkatini kainata yoğunlaştıran insan bu konuda emek veren insanların varlıklarının da farkına varıyor.

Plant wave teknolojisi ile bitkilerin elektriksel sinyalleri müziğe dönüştürülebiliyor. Yine bu teknoloji sayesinde, bitkilerin çevrelerindeki titreşimleri algılamaları ve belirli müzik türlerine tepki vermeleri mümkün hale geliyor.

Yine bir ara bilgi olarak bu teknoloji sadece bitkilerin müzikle etkileşimine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda bitkilerin sağlığına da katkıda bulunuyor. Bazı müzik türlerinin bitki büyümesi ve gelişmesi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmekte.Özellikle klasik müzik, bitkilerin fotosentez oranını arttırarak büyüme hızlarını yükseltebiliyor. Bu teknoloji ile takip edildiklerinde verdikleri tepkiler göz önüne alındığında bitkilerin de duygusal varlıklar olduğu görülüyor. Korkuyor,üzülüyor,endişeleniyor ve sevgi ile çok daha hızlı gelişebiliyorlar.

Bitkilerin etraflarındaki seslere, musikiye olan tepkisi, tabiat içinde canlı cansız yaratılmışların ve. insanların birbirleriyle ortak bir dil kullanarak iletişim içinde olabileceğinin bir kanıtı.

Kabirler üzerine ekilen yeşil bitkilerin ,kabir sakinin azabını hafifletebileceğine dair peygamberimizin hadisi şerifi de bu dilin bir çeşit duası olabilir. -2-

Plant wave teknolojisi kullanılarak kaydedilebilen sesler bitki türlerine, bitkilerin yaşlarına, büyüme sürelerine ve bitkilerin duygu durumlarına göre değişebiliyor.

Benzer şekilde insandan yayılan elektirik sinyallerin de özel cihazlar ve yazılımlar kullanılarak belli bir ritmik yapıya ve musikiye dönüştürülebileceği düşünülmüştür.

Mesela , İngiliz müzisyen ve yazar David Toop, "Sinir Sistemi" adlı kitabında, insanların beyin dalgalarını müzikal olarak ifade edebileceğini öne sürmektedir.

Hali hazırda kullanılan EEG cihazları vasıtası ile beyindeki elektrik dalgalarını müzikal bir ifadeye dönüştüren sanat projeleri mevcut. -3-

Bu projelerden bazı örnekler dinleyenlere farklı bir deneneyim sunuyorlar. Bir çeşit interaktif performans sanatının canlılar arasında ortak bir dil olara kullanılması var olsa da ispat edilmesi vakit alacak gözüküyor.

Ramazan gibi özel zamanlarda ,gecelerde de atmosferde belirli değişiklikler olabileceği bir vakıa. Bu değişiklikler kanıtlanmamış bile olsa insanın günlük akışını değiştirdiği gibi bitkilerin,diğer yaratılmışların ve hatta kainatın sinyallerini de değiştiriyor olabilir.

Ve bütün kainatın bu özel zaman kesitlerinde aynı dil ile rabbine münacaatta bulunuyor olması mümkün.


Tıpkı Abdurrahim Karakoç şiirinde anlatmaya çalıştığı gibi. Herbir yaratılmış birbirine tercüman olarak Mevlalarını anarlar.


Dağlar ile taşlar ile seherlerde kuşlar ile

Çağırayım Mevlam seni,

Seni hep seni.


Denizlerle ovalarla bağlarla bağrışlarla

Arslanlarla kartallarla çağırayım Mevlam seni,

Seni hep seni.


Mısralarla ölümsüzlüğe, dillere destan

Kelimelerle tarifsiz güzelliğe çağırayım Mevlam seni,

Seni hep seni.


Yıldızlarla ay ile güneşle gezegenlerle

Ölümsüz aşklarla ebedi sevdalarla çağırayım Mevlam seni,

Seni hep seni.


Sonsuzlukla, azametle, ululukla ve azizlikle

Cihanlarla, alemşümul, rububiyetle çağırayım Mevlam seni,

Seni hep seni.


Damarlarımda akan kanıma karışan ruhuma

Bütün benliğimle haykırıyorum,

Çağırıyorum Mevlam seni,

Seni hep seni.


Bu vesile daha önce bahsini okuduğum,bugün de bahse konu sahneyi izlediğim bir dizi filmi esefle kınıyorum.İzlemiyordum. Bundan sonra da kullandığı ayrılıkçı,ötekileştirici,saygısız,sevgisiz dili arada okuduğum sahnelerden duyarak eleştirdiğim bu diziyi izlememeye ,izlenmeyesiniz tavsiye etmeye kararlıyım.

Başka dinden olanların bile çocuklarına “evladım,müslümanların oruç zamanı “diyerek dışarda yeme içmeyi uygun olmayan bir davranışlar olarak öğrettikleri bir kültürün devamı olarak adlarına tarifsiz üzgünüm.

Ne zaman kaybettik insana saygı ve sevgi duymayı.

Bütün alem birbirine müjdeleyerek,aynı ritim üzere salınırken ,ayrı düşen aykırı seslerden eyleme ya rab.

Cumanız mübarek olsun.Hamiş.


1-) …Seher vakitlerinde Allah’a istiğfâr ederler” (Âl-i İmrân 3/17) “Onlar, geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfâr ederlerdi.” (Zâriyât 51/17-18)

-“Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdetidir. Yine o Rabbinize yakınlıktır, kötülüklere kefarettir (onların örtülmesine sebep olur) ve günahlardan alıkoyar!” (Tirmizî, Deavât, 101/3549)

-“Gecede bir saat vardır ki, Allah’tan dünya veya âhiretle alâkalı bir hayır taleb eden bir Müslüman o saate rastlarsa, Allah istediği şeyi ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır.” (Müslim, Müsâfirîn, 166)


2-)

-Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O'nu tesbih eder; O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Doğrusu O Halim olandır, Bağışlayan'dır. İsra suresi.44 ayet.


-Şüphesiz ki o ikisi azap çekiyorlar. Çektikleri azap da büyük bir şey değildir (kolay olan, fakat ondan korunmaları nefislerine zor gelen bir şey idi.) Oysa o şey, büyük günah idi.' Onlardan birisi, idrar sıçrantısına karşı korunmazdı. Diğeri ise (insanlar arasında) laf getirip-götürürdü. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- sonra yaş bir dalını alarakortasından ikiye ayırdı ve her bir parçasın bir kabrin üzerine dikti. Sahâbe: Ey Allah'ın elçsi! Bunu niçin yaptın? Soduklarında şöyle buyurdu: Bu iki dal, yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletimesini ümit ederim' buyurdu."

Buhârî, hadis no: 218, Müslim, hadis no: 292


3-) "Sonospheres" - Brian Eno ve Peter Chilvers tarafından yaratılan bu uygulama, kullanıcının EEG verilerini kullanarak müzikal bir deneyim yaratıyor. Kullanıcıların beyin dalgaları, müziğin tonunu ve ritmini belirliyor.

  1. "Brain Opera" - Sanatçı Tod Machover tarafından yaratılan bu proje, kullanıcıların EEG verilerini kullanarak müzikal bir performans oluşturuyor. Kullanıcılar, müziğin ritmini, tonunu ve diğer özelliklerini kontrol eden bir dizi interaktif cihaz kullanarak performansa katılıyorlar.

  2. "Encephalophone" - Bu proje, kullanıcının beyin dalgalarını kullanarak bir müzik aleti çalmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar, EEG elektrotları takılı olan bir kask takarak beyin dalgalarını kullanarak bir klavye çalabiliyorlar.

  3. "Mind Mirror" - Sanatçı Robin Rimbaud tarafından yaratılan bu proje, kullanıcının EEG verilerini kullanarak bir müzikal deneyim yaratıyor. Kullanıcının beyin dalgaları, müziğin ritmini ve diğer özelliklerini belirliyor.


4-) Plant wave150 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Acısını hissetmediği masumların ahı tutar insanı.

Bu görselleri görünce şaşıracak bir kısım. Alev almış yanarken insanlar ne alaka bu post diyecekler. Bu görüntüler bir girizgâh. Sadede gelmek için. Buyrun. Soymuk sarma. Batı Karadeniz -Kastamonu yör

O “an” da gönlümüzde ne var.?

Bir video gelmişti hesabıma dostların birinden. Bir bilen hesaplamış,“Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” mearic suresinde 4. Ayette geçen    Elli bin senelik gü

Comments


bottom of page