top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Berat gecesi,beraat edemeyenin nice olur ahvali…

Güncelleme tarihi: 18 Mar 2023


“Söylerken amel defteri, ah ben ne derim? Her cürmüme şâhit; kulağım, göz ve derim, Rahmeyle İlâhî, o büyük mahkemede; Lutfunla berâat edemezsem n’iderim?”


TÂLÎ mahlaslı Mustafa Asım Küçükaşçı’ya ait bu mısralar nasıl da insanın içinde,suçunu kabahatini bilerek gerilmiş duran,ahvalinden endişeli bam telini inletip pişmanlık dolu nağmeler döktürüyor.

O nağmeler damarlarında nehirler gibi akıyor. Geçtiği yeri ateş gibi yakarak. Nedamet denizi kaynıyor gönülde. Kaynadıkça tortularını bırakıp, yükseliyor bulutlar gibi,yağmur olup dökülüyor göz pınarlarından.

O göz yaşlarının her bir damlası birer kalkan haviyenin ateşine.-1-

Meleklerin bayramı olan sürenin nihayetinde bir senelik mühlet sunulacak,bir senelik hal ve gidiş notu verilecek, bir senelik paket program sunulacak. Neler var o pakette.?

Ayağına değecek taştan, rüzgarla savrulup gelerek saçına konacak gül yaprağına,etrafında uçuşacak kelebeklere, cıvıldayan kuşlara kadar ne varsa.

Bu paketi hazırlayan,bu defteri yazan kaleme hükmeden alemlerin rabbi,din gününün sahibi, levh-i mafuz elinde olan diyor ki, rahmetim gazabımı geçti,affedeceğim.-2-

Affedeceğim ama, şunlar müstesna diye ayırıyor. Şirk koşan müşrikleri,insanlara karşı düşmanlık hisleri ile dolu olanı,kahinler ve sihirbazı,kin güdeni,içkiye düşkün olanı,anne ve babasına isyan edeni,zina yapanı.

Beni kelb kafilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanın mağfiret olunacağı bu gecede af olunmayanlardan olmak ne acı. Ne zor beratını sağ elinden alan saidlerin yanında şakilerden yazılmak.

Gönüllerde nedamet büyütüp gözyaşı dökerek yakarmak gerek kalem sahibine. Gün nihayete ermeden. Belki o yağan rahmetten nasipdar eder kalbi kara günahkar kullarını.

Süre dün akşam namazında başladı,bugün akşam namazında son bulacak.

Levh- mahfuz elinde olan rabbim, habibin hürmetine onun öğrettiği dua ile yakarıyoruz.

"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."-3-

"Allah'ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz onun katındadır.'"
1-)

-“Üç kişinin gözünü cehennem ateşi yakmaz: Allah yolunda kaybedilen göz, Allah yolunda nöbet bekliyerek geceleyen göz, Allah korkusundan yaş akıtan göz." [Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) (Ramuzul Ehadis).]

-“İki göze ateşin erişmesi haram edildi: Allah'ın haşyetinden ağlıyan göz, İslam ve Müslümanları kâfirlerden korumak için gözcülükte geceleyen göz." [Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) (Ramuzu'l-Ehadis)]

-"İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz." [Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 7, (1632).]

2-)

"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”İbni Mâce, İkame, 191.

"Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”et-Tergîb ve't-Terhib, II/118.

"Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.

3-) et-Tergib ve't-Terhîb, II/119, 120.

4-) Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, I/597.
150 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Acısını hissetmediği masumların ahı tutar insanı.

Bu görselleri görünce şaşıracak bir kısım. Alev almış yanarken insanlar ne alaka bu post diyecekler. Bu görüntüler bir girizgâh. Sadede gelmek için. Buyrun. Soymuk sarma. Batı Karadeniz -Kastamonu yör

O “an” da gönlümüzde ne var.?

Bir video gelmişti hesabıma dostların birinden. Bir bilen hesaplamış,“Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” mearic suresinde 4. Ayette geçen    Elli bin senelik gü

Comments


bottom of page