top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Her muradın zamanı var.

Güncelleme tarihi: 19 Şub 2021

Her muradın zamanı var.Zamanından önce olmaz,sonraya kalmaz. İlla ki olması gereken vakittedir.

Vakitsiz olduğunda ya hamdır ya da içi geçmiş.

Saydıklarımızdan bir sonraki gece de olmaz bu gece gibi. Cuma gibi olmaz cumartesi.

Her cuma gecesi kıymetidir.Recep ayı kıymetli,Receb’in ilk cuması iki kere kıymetli.

Regaib,kelimesi Arapça, bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demek. Türkçede de kullanırız “rağbet” olarak.

Peygamber sav duaların geri çevrilmediği geceler arasında sayar bu geceyi. Bu sebeple , kulların gayreti,rağbeti,iştiyakı ve duası, bu gecenin Allah’a ve Resul’üne muhabbete,kullarına,ümmete,yaratılmışlara sevgi duymaya ,kendi içinde nefes-i emmareden,nefs-i mutmainneye doğru yol almaya vesile olması niyazıdır.

Ve bu gece özellikle Peygamber sav olan muhabbet ön plana çıkmalıdır. Zira O alemlere rahmettir. -2-

Bu muhabbeti esas alarak yazılan Süleyman Çelebi’nin mevlidi , nâ’tlar,esmâ-yı nebî, sîre, miraciye, gazavât-ı Resûlullâh, hilyeyi Şerife, hicretnâme, mucizatnameler gibi Resulullah’a muhabbeti anlatmak ve çoğaltmak amaçlı manzum eserlere Regaibiyye denir.

Regâbiyyeler,Regāib kandillerinde tekkelerde besteli veya bestesiz olarak okuna gelmişler .

İlk regaibiyye Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî tarafından ilk kez 1757-1774 yılları arasında yazılmış.

-Salâhî’nin ‚Matla’u’l-Fecr‛ Adlı Regâibiyyesi,

-Ârif Süleyman’ın ‚Regâibiyye‛si,

-Üsküdarlı Sâfî’nin ‚Leyle-i Regâib‛i,

-Mehmed Fevzî Efendi’nin ‚Enverü’l-Kevâkib fî Leyleti’r-Reġâ’ib‛i, olmak üzere tesbit edilmiş dört regaibiyye vardır.Bir tanesinin ilk mısrasından örnek vermek isterim.


“Hâme-i ibret-nümâ virmek diler

Leyle-i Cum’a Reğaib’dür haber”


“Bu dilenci ki; Receb’in ilk Cuması Regaib Gecesi haberini ve hikmetlerini ibret olarak insanlara vermek diler.”

Selahaddin uşşaki


Salâhî dedenin Matla’ul-Fecr isimli regaibiyesi notaları kaybolduğu için yeniden Fatih Koca tarafından bestelenmiş.

Ben linkini koyduğum bahse konu Regaibiyye ile Regaib Kandilinizi ve cumanızı tebrik ediyorum.1-) “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Receb’in ilk (cuma) gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. (Beyhaki, Sünen, Şuabül- Iman, 3/342)


2-) Enbiyâ süresi 107.ayet.

273 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nasip…

Comments


bottom of page