top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Titreşimler 2. Titreşimlerin rezonansı.


İnsan bedeni aynı madde gibi,frekansı arttıkça daha hafif ve daha az yoğun bir hale gelir. İnsanın mevcut frekansını yükseltmek için ilk önce niyeti,düşünceleri etkilidir.sonrasında yedikleri,içtikleri,çevresindeki frekanslar gelir. Koku frekansları yiyip içtiklerinden daha etkilidir frekansları yükseltmede. Kokuyu tatdan önce ve yoğun alır zira. Mesela kahve içerken 58MHz kadar düşen titreşim gül koklandığında 320 MHz ye yükseliyor. Lavanta 118 mhz, Nane 78 mhz ve fesleğen 52 mhz da titreşir. Bu bitkilere dokunmak, koklamak varsa yağını sürmek frekansınızı yükseltir. Kur’anı Kerim okumak, duaları zengin bir ses frekansına sahip olduğu için arapça yapmak da çok etkili . İncelendiğinde kelimelerin yan yana dizilişi,harflerin ağızdan çıkışı sırasında dilin değdiği noktalar gibi özelliklerin bunda etkili olduğu görülmüş. Belki de,birde bu sebepten Kur’anı Kerim’i tecvit ile okumak çok önemli.

İnsan birinin elini tuttuğunda bedeni otomatik olarak onun frekansından etkileniyor. Kimin elinden tuttuğu bu sebeple de önem kazanıyor kişinin. Diğer kişinin manyetik alanı daha kuvvetliyse karşısındakini kendi frekansına çekebilir. Bu da her zaman iyi olmayabilir kişi için.

Frekans seviyesi dokunmadan da etkili olabilir .Yüksek titreşimi olan biri çevresindeki enerjileri yükseltirken ,düşük olan bir kişi aynı şekilde çevresindeki insanların enerjisini aşağıya çeker. Bu sebep ile yüksek enerjili insanlar ile birlikte olmak da vibrasyonu yükselten sebeplerden biridir.

Bir arada olduklarına şaştığımız varlıklar olur ,birbirine zıt görünümde olan insanlar,insanlarla dost olan hayvanlar gibi. Şaşırırız beraberliklerine. Onlar birliktedirler çünkü aynı frekanstadırlar. Aniden uzaklaşılan, soğukluk hissedilen

insanlar ile de frekans değişmiştir. Aynı frekansta buluşulamıyordur artık. Bir topluluk eskisi kadar ilgisini çekmiyorsa insanın farklı frekanslara geçilmiştir ve sonunda o bireyin oradan ayrılmasını gerektirecek bir olay vuku bulur.

Bazen yolların kesiştiği öyle insanlar olur ki, onların belli bir amaca hizmet etmek, bir dersi almaya aracı olmak, kendini,amacını bulmaya vesile olmak için karşısına çıktığını gönülden hisseder insan.

Tıpkı tabiatta hayvanların yollarını bulması gibi dünyanın manyetik haritasında herkesin ayarlı olduğu bir frekans var ve hepsi kendine en uygun frekansı buluyor veya bulamıyor. Farklı,uzak diyarlardan birine emanet edilen ilim yolcularının hikayeleri örnek olur burada. En

Periyodik olarak bir nesneye salınım uygulayınca, normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarı “genlik”tir. Eğer bu genlik o nesnenin doğal frekansına eşit olursa genlik sonsuza kadar artar işte buna REZONANS denir.

İnsanların yürüyüşü ile rezonansa girip yıkılan köprüler bilinir. Onun gibi bir fikrin,düşüncenin rezonans boyutuna geçilmesi için, her cismin, her insanın, her düşüncenin ortak olması ve bütünlük sağlaması gerekir ki, enerji alanı oluşsun ve etki yapsın.

Atom altı partikülleri birbirleriyle ışık hızının 4 katı hızla haberleşiyor. Aynı hızda titreşen, niyeti aynı, düşüncesi aynı olanlanlar aynı rezonansta birleştiklerinde güçlü bir etki ağı oluştururlar. 100 maymun ve tatlı patates deneyini baz alıyorlar bu durumu açıklamak için. 99 eksik kalıyor rakam olarak.

Yeni bir düşünce ve davranış tarzı, toplumları oluşturan fertlerin belirli bir oranı tarafından benimsendiği an, bu yenilik, mesafenin önemi olmaksızın zihinden zihne aktarılabiliyor. Bir anda moda olan her türlü akım buradan besleniyor.

Deprem korkusu, şu yılda şu olacak korkusu, uzaylıların istilası korkusu,grip korkusu, kene korkusu, ekonomik kriz korkusu, işsizlik korkusu vs gibi ortaya atılan düşünceler, toplumda oluşturduğu etki ile birlikte bir rezonansa giriyor ve korkan insan sayısı arttıkça rezonans olayı daha da genişliyor ve sonuçu ister istemez bir felaket olabiliyor.

Bu yüzden tek bir varlığın yaptığı değil, belli bir sayıdaki varlıkların oluşturduğu rezonans diğerlerini etkiliyor.


95 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 comentário


esmaulu
25 de out. de 2018

Aynı frekansta olmak duasıyla 🌹😘🙂🤗

Curtir
bottom of page