top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Sesin şifası.


Kaç günün aksine gökyüzü açık,bulutlar yüksek,havada bahar ılıklığı ve enerjisi var. Böyle havalar olduğu zaman “hava limonata gibi “derdi babam. Sıcaktan bunalmış bir insana, soğuk bir bardak limonatanın sunduğu ferahlık hissini kastediyor olsa gerek.

İnsan vücudunda çalışan sistemler var, geldiğimiz andan,döneceğimiz ana kadar müdahalemiz olmadan muazzam bir düzen içinde işleyişlerini sürdüren. Sindirim sistemi,bağışıklık sistemi ,boşaltım sistemi diye başlarız saymaya.

Ses sistemi de bunlardan biri. Akciğerlerden başlayarak,soluk borusu,gırtlak,ses telleri ağız ,damak diye devam ederek dudaklarda biten kısımlardan oluşuyor.

Ses,sistemin organlarının bireysel parçalarının titremesinden ve bu titreşimlerin kulaklara kadar gelmesinden oluşur. Bu titreşimler hızlı olursa sesler ince, ağır ve yavaş olursa sesler de kalın (pest) olur. Bu şekilde oluşan seslerin değişik tarzda dizilmesinden gam, gamların birbirilerine karışıp uyuşmasından da makamlar oluşur. -1-

Geçen hafta kısaca bahsettiğim 528 hz notalardan mi notasına denk geliyor. Sevgi frekansı diyorlar.

DNA’ nın aktive edilmesinde Kuşların ve Yunusların dili veya Yeşil Lisan denilen ve sesli harflerden oluşan bir genetik koddan yararlanıyorlar.

Ayrıca DNA ve RNA onarımında kullanılan Solfeggio ölçeği denen bir ses dizini var. Bu şifa ve uyum için kullanılan altı notalı bir ölçek. 528 hz bunlardan biri.

Ses sisteminin ürünü olan ses, Gazali’ye göre, kimi zaman uyutur, kimi zaman üzer, kimi zaman ise güldürür. Yumuşak güzel bir ses ile yapılan teganni, yüklü deveye çölün meşakkatli mesafelerini aşırır, beşikteki bebeği uyutur.

Teganni,makam ile okuma,şarkı söyleme demektir. Develer, güzel ses ve tegannîye meftundurlar. Deve çobanları da, sürülerini hızlandırmak için tegannîdebulunurlar. Buna “Hidâ” veya “Hudâ” denir.

Teganninin yanlız güzel ses ile mümkün olacağı ve teganninin hastalıklardan korunma yollarından biri olduğu mesnevi şerhinde anlatılır.

Müzik, sesin tonlarının bir sonucudur. Neşeli sesler ince ve yavaştır. Sevinç dolu sesler yüksektir. Hiddetli sesler korkunç ve kabadır. Saygı taşıyan sesler doğru ve mütevazidir. Sevgi gösteren sesler yumuşak ve ahenklidir. Sesin bu özellikleri ses sistemi dışındaki etkenlerin sonucudur.

Müzikte hissedilen mutluluk ve hüzün, tempo ritmi ve makam ile ilintilidir. Tempo birim zamanda vuruş sayısını ifade eder. Makam ise belli bir diziye sahip sistemle ses oluşumudur. Hızlı tempolar mutluluk,yavaş tempolar hüzün duygusu uyandırır.

Uygun müziğin agresif tavırları azalttığı bilinmektedir. Türk müziğindeki makamların eskiden beri tedavi amaçlı oluşturulduğunu ve kullanıldığını biliyoruz. Mesela baş ağrıyorsa Rast makamında bir eserin frekansı rahatlatır. Ayaklarda yaşanan bir rahatsızlıkta ise Uşşak makamı şifa olur derler,biiznillah.

Hangi makam ne duygular uyandırır diye bir göz atacak olursak;

Rast Makamı: İnsana sefa (neşe, huzur) verir.

Rehâvi Makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.

Küçek Makamı: İnsana hüzün ve elem verir.

Büzürk Makamı: İnsana havf (korku) verir.

İsfahan Makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir. Nevâ Makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.

Uşşâk Makamı: İnsana gülme “dilhek” verir.

Zirgüle Makamı: İnsana uyku “nevm” verir.

Sabâ Makamı: İnsana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.

Pûselik Makamı: İnsana kuvvet verir.

Hüseyni Makamı: İnsana sulh (sükûnet, rahatlık) verir.

Hicâz Makamı: İnsana tevâzu (alçakgönüllülük) verir. -3-

Müzik ile tedavi konusunda eski Türk hekimlerinden Şuuri Tadil-i Emzice adlı eserinde belirli makamların günün belirli zamanlarında etkili olduğunu belirtmektedir.

Ona göre;

Rast ve Rehâvi Makamları: Seher zamanlarında etkilidir.

Hüseyni Makamı: Sabah saatlerinde etkilidir.

Irak Makamı: Kuşluk vaktinde etkilidir.

Nihâvend Makamı: Öğle saatlerinde etkilidir.

Hicâz Makamı: İki ezan arası etkilidir.

Bûselik Makamı: İkindi zamanı etilidir.

Uşşâk Makamı: Gün batarken etkilidir.

Zengüle Makamı: Grubtan sonra etkilidir.

Muhâlif Makamları: Yatsıdan sonra etkilidir.

Rast Makamı: Gece yarısı etkilidir.

Zirefkend Makamı: Gece yarısından sonra etkilidir.


Şuuri’ye göre, musikinin meclis adamlarına olan etkileri de birbirinden farklıdır.

Ulemâ (Âlimler) Meclisine: Rast ve ona tabi olan makamlar. Ümerâ (Emirler) Meclisine: Isfahan ve ona tabi olan makamlar. Dervişler Meclisine: Hicaz ve ona tabi olan makamlar.

Sûfiler Meclisine: Rehâvi ve ona tabi olan makamlar etkilidir.b

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir.-3-


Her maddenin titreşimine o maddenin zikri yani rabbini anmasıdır diye inananlar arasındayım ben de.

“Zikir, Titreşim Dalgası Saniyede 1–16 arası insanda hiçbir te’sir husule getirmez. Yalnız biz onu sallanır halde görürüz. Yapraklar ve küçük dallar hafifçe oynar.

Zikir veya titreşim saniyede 16–64 olursa, Müzikteki nota sesleri meydana gelir. Saniyede 40.000(kırkbin)den yukarı, Birmilyon(1.000.000)a kadar olan Zikir, Titreşim Dalgasını İnsanoğlu duyamaz.

Bir kısım hayvan ve haşerat vardır ki bu Zikir veya titreşim Dalgalarını kayıt eder ve hisseder.

Puhu Kuşu:8Bin olursa ,

Çekirge:12Bin olursa ,

Köpek:35Bin olursa ,

Kedi:50Bin olursa ,

Fare:60Bin olursa,

Yarasa:90Bin olursa,

Yunus:150Bin olursa işitir.

Saniyede.1.000.000-3.000.000’a kadar olan Zikir veya İhtizaz dalgaları elektirik şeklinde tezahür(zuhur)eder.

Saniyede ki Zikir veya İhtizaz Dalgası oranı 3.000.000.000 dan yukarı olursa ziyaya (Işık)dönüşür.

Saniyedeki Zikir(Anma)veya İhtizaz Dalgası oranı 1.000.000.000 kerre 1.000.000.000(yani Milyar kerre Milyar) olursa ki bu Güneş(Şems)’in Zikri’dir, Hararet(Isı)şeklinde Tezahür eder. Kendini gösterir.”diye yazıyordu okuduğum bir yerde.

Doğrusunu Allah bilir.

Cumanız hayr olsun.


1-) Ahmet Muhtar Paşa’nın (ö.1919)

2-) Makamların yapısı ve oluşumu hakkında bilgi için bkz. İsmail Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi ,Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yay. , İstanbul 1987.

3-)Haşr suresi. 1. Ayet.

140 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Acısını hissetmediği masumların ahı tutar insanı.

Bu görselleri görünce şaşıracak bir kısım. Alev almış yanarken insanlar ne alaka bu post diyecekler. Bu görüntüler bir girizgâh. Sadede gelmek için. Buyrun. Soymuk sarma. Batı Karadeniz -Kastamonu yör

O “an” da gönlümüzde ne var.?

Bir video gelmişti hesabıma dostların birinden. Bir bilen hesaplamış,“Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” mearic suresinde 4. Ayette geçen    Elli bin senelik gü

Comments


bottom of page