top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

“Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni.”

İki gün sabahları toprak üzerinde,çatılarda ince bir tabaka kar ile uyandık. Kar yağdığı zaman seviniyoruz. Gözlerimiz,gönlümüz ışıdı.

Bu sabah ise keskin soğuk,açık gökyüzü,çatıların kuzeye bakan yanlarında buz kesmiş kar birikintileri hakimdi manzaraya.

Çok meşguliyeti olan bir gündü. Güneş batmak gün bitmek üzere. Objektifimden, geçmişten bugüne bir kaç senelik kar görüntüleri ile vakit çıkmadan cumanızı tebrik ediyorum.

Çocukken çok söylerdik. Bir çocuk şarkısı.

Hatırlarsınız.


İyilik yap, iyilik bul.

Kim kazanmış kötülükten...


Kötünün başına gelmedik olmaz.

Kimsenin ettiği kimseye kalmaz...


İyilik yap,iyilik bul…

Arapça El Berr -Birr çevresinde bulunanlara çokça iyilik eden demektir. Çoğulu da ebrar dır.

Rabbimizin Esma-ül-Hüsna’sından el Berr ismi, iyilik ve bahşişi çok olan; va’dini yerine getiren demektir.

İnsanda birr olarak tezahür eder. Yaratılıştan gelen,fıtri bir iyilik ifade eder.

İyilik,karşılık beklemeden,bi menfaat söz konusu olmadan yapıldığında iyiliktir. Bu sebeple iyilik yapan bilir ki ,dünyada huzur, ise ahirette cehennemden azad olmak ve cenneti kazanmak üzere, yaptığı fiilin kendisi mükafaattır.

Doğruluk birr'e¸ birr de cennete ulaştırır.” -1-

Allah cc,el-Berr isminin bir gereği olarak iyilik yapan kullarına on kat sevap¸ kötülük yapan kullarına da misliyle cezâ vereceğinden bahseder. -2-

Peki,neler iyiliktir. ?

Bir rivayete göre,

Birr,ahlâk güzelliğidir.”-3-

Bir başka rivayette de Peygamberimiz (s.a.v.)'e “Birr nedir?” diye sorulduğunda, Bakara suresi,177. Ayeti okumuştur.

“İyilik¸ yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir.Asıl iyilik”… diye başlayan ve iyiliği ve iyileri tarif eden ayet. -4-

Ayetten de anlaşılıyor ki,

Allah’a iyi kul olabilmenin şartları arasında doğruluk (yalandan uzak olmak), iyi ahlâk (ahlâk-ı hamîde), iyi niyet (Hüsn-ü niyyet), çalışkanlık (tenbellik etmemek),sabırlı olmak da namaz, oruç, zekât, hac gibi farz ibâdetlerle yan yana gelmektedir.

“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücur) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.” -5-

Müstakim,doğru,doğruluktan şaşmayan demek. Malum, Müstakim kelimesi Kur'ân'da otuz yedi ayrı yerde geçer. Bunların ilki Fatiha suresindeki "Bizi doğru yola ilet" (el-Fatiha 1/6) ayetidir.

Bahsetmiştim gün içinde ara ara, “Öncü Sufi”ler kitabından bir kaç sayfa okuyorum. Bugün zunnuni Mısri yi anlatan bölümde Diyarbekir’li Said Paşa’nın bu nasihat şiirine denk geldim. Uzunca bir şiir. Konumuza da uygun.

Tamamını bloğa koyacağım. Burada iki kıta ile bitireyim.

Rabbimiz müstakim olarak”,birr sahibi olmayı, ebrarlardan yazılabilmeyi nasip etsin.

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni

Hîlekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni

Dest-i a'dâdan soğuk su içme kandırmaz seni

Korkma düşmenden ki âteş olsa yandırmaz seni

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Hep geçer 'âlemde hiç bir hâlete yokdur sükûn

Zevke bak değmez teessüf etmeğe dünyâ-yı dûn

İstikâmet şerr-i a'dâdan seni eyler masûn

Hakk eder ashâb-ı sıdkın hasmını elbet zebûn

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


İster isen hıfz ede 'ırzın Hudâ-yı lem-yezel

'Irzına a'dâ-yı bed-hâhın bile verme halel

Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel

Celb eder elbetde insâna mükâfâtı 'amel

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Garrelenmez rûz-i ikbâlin görüp ehl-i hıred

Her günü bir gad eder ta'kîb her sebti ehad

Seyl-i mevt ettikde berbad ömrü baht etmez meded

Böyle âteş-meşreb olma hâk olur birgün cesed

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme

Bu cihânda ev yapıp 'ukbânı berbâd eyleme

Nef'in içün zâlim-i bî-rahme imdâd eyleme

'Âlemi tenfîr eden hâlâtı mu'tâd eyleme

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Seyyiât insâna nefs-i kemterîninden gelir

Her hacâlet Âdem'e sû-i karîninden gelir

'İzzet ü zillet mekâna hep mekîninden gelir

İstikâmet müstakîmü'l-hâle dîninden gelir

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Düşmeni tezlîl için hîle ile etme iştigâl

Hüsn-i efkâra olur hâil cihânda sû-i hâl

Yüzsuyu dökme teessüf çekme etme kıyl ü kâl

Sen sakîm olma verir maksûdun elbet Zü'l-Celâl

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


At riyâyı elden ıslâha çalış ef'âlini

Boşboğazlık etme ta'dîl eyle kıyl ü kâlini

Sen ne türlü saklayım dersen de sû-i hâlini

Hakk Te'âlâ senden a'lemdir senin hâlini

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Hâline şeytân güler gördükde sende gafleti

Üstüne güldürme öyle düşmen-i bed-sîreti

Hâin olma ver emânetle cihâna şöhreti

Herkesin destindedir 'âlemde zill ü rıf'ati

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


Zâmin ü kâfil olan erzâka Hâlık'dır sana

Mâsivâya ser-fürû' etmek ne lâyıkdır sana

Izdırâbı celbeden meyl-i alâyıkdır sana

Gayr içün düşme lisân-ı nâsa yazıkdır sana

Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni


1-) Buhârî “Edeb” 69; Müslim “Birr” 103-105.

2-) En'âm¸ 160; 16/Nahl¸ 97.

3-) Tirmizî “Zühd” 52.

4-)Bakara 177

5-) Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105.

105 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Acısını hissetmediği masumların ahı tutar insanı.

Bu görselleri görünce şaşıracak bir kısım. Alev almış yanarken insanlar ne alaka bu post diyecekler. Bu görüntüler bir girizgâh. Sadede gelmek için. Buyrun. Soymuk sarma. Batı Karadeniz -Kastamonu yör

O “an” da gönlümüzde ne var.?

Bir video gelmişti hesabıma dostların birinden. Bir bilen hesaplamış,“Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” mearic suresinde 4. Ayette geçen    Elli bin senelik gü

Kommentare


bottom of page