top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Hasbunallah ve ni’mel-vekîl.

Güncelleme tarihi: 6 Ağu 2021

Malum ateşle imtihanı var dünyanın. Doğusunda Çin,batısında Amerika, kuzeyinde Sibirya, güneyinde Güney Afrika olmak üzere 40 ülke alev alev. 32 gündür yanıyor Amerika’da California eyaletindeki ormanlar. .

Bizim de kıyılarımız kızıl alevlere, göklere yükselen dumanlara gark olmuş durumda.

Evimizin bir köşesi yanıyormuş gibi, öyle derin bir iç açısı hissettiğimiz.

Korku,endişe,hüzün ve acı birbirine karışmış durumda.

Bu duygular içinde, bakış açısını değiştirerek biraz yukardan kuşbakışı mevcut tabloyu izlediğinde çok daha yakıcı bir ateşin harını hissediyor insan.

Katılaşmış kalplerden doğup kaynayan duygular ,dillerde şekil bulup kızıl alevler halinde dökülüyor kapkara izler bırakıyor dokundukları yerlerde.

Sevgisizliği,kini, nefreti,kibri, anlatıyor çeşit çeşit kılıklara bürünerek.

Düşünür ki görünen tabloyu yorumlayan,bu vatanın insanları merhametsiz. Birbirlerini,vatanlarını sevmiyorlar.

Sevmek gönül işi,herkese nasip olmaz. Lakin sevmedikleri gibi saymıyorlar.

Bir kısmı bilerek,bir kısmı basiretleri bağlandığı için art niyetlilere alet olarak düşmanlık ,ayrılık,yıkıcılık,korku tohumları ekiyorlar duyup işiten kalplere.

Ateşin içinde alevlerle boğuşurken bir de üzerlerine atılan acziyet iftiraları ile uğraşıyor devlet. Cansiperane çalışanları,onlara yardım etmek için çırpınanları tenzih ederim. Lakin, hani nerede bizim hamiyetperver, felaket zamanları tek yumruk gibi bir araya gelen milletimiz .

Ateş ormanlardan çok önce düşmüş insanlar arasına. Bu yanan ormanlardan çok daha üzüntü veriyor insana.

Öte yandan pandemi vesilesi ile yorgun gönüller yangın ile bir de yurtları üzerinde oynandığı açıkça görünen oyunların gölgesi ile kararmış , yaşananların nihayetinde gelecek günlerin endişesi ile atmakta…

Mesaj kutularında dolaşan ben biliyorum yaşanan günlerin ötesini diyen insanların mesajları korkutuyor,endişeye boğuyor insanları.

Bu bilgiler doğru olsalar bile faydalarından çok zararı dokunuyor okuyanlara.

Görüp sezdikleri ile birleşince güven duygusunu kaybediyor, kendilerine,birlikte yaşadıkları insanlara,devletine ve hatta Rablerine güvenmeyi, dayanmayı unutuyorlar.

Bu bazıları iyi niyetle,bazıları art niyetler ile yapılan söylemler neticesinde sevk edildikleri emniyetsizlik, endişe duyguları içinde insanlar.

Oysa ki ayetler açık.

Bakara suresi 155. Ayette buyrulduğu gibi İnsan sınacak yeryüzünde.

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”

Bu sınavlar esnasında teenni ile davranmak,doğru kaynaklardan doğru bilgilere ulaşmaya özen göstermek,edinilen bilgilerin gereğini istişare ve sabır ile yerine getirmek uygun davranışlar olacaktır.

Ara bozan,fitne çıkartan,saldırgan,haddini aşan,sevgisiz ve saygısız hiç bir sese,hiç bir söze kulak vermemek gerekli.

Üzerimizde hesap yapıp, düzenler kuranlara karşı, onlar bir tuzak kurar,Allah bir tuzak kurar. Allah tuzak kuranların,hesapları bozanların hayırlısıdır demelidir. -1-

Allah var,gam yok.

Bütün şer güçler toplansa Allah’ın dediği olur. Bu konuda ayet ve hadis ile tavsiye edilen, Ali imran suresinin 173. Ayetidir.


“Onlar ki; bir takım kimseler kendilerine; düş­manlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan kor­kun, dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da; Allah bize kâfidir. O ne güzel Vekîl'dir, derler.”


Bu ayette iman sahiplerinin söylediği ,Hz İbrahim ateşe atıldığında söylediğidir .


“hasbünallahu ve ni’mel vekîl”.

“Allah bana yeter, o ne güzel vekildir.” -2-


9 Ağustos Hicri yıl başı inananlar için. Yeni bir başlangıç için,yeni niyetler, yeni adımlar için bir mihenk noktası.

Ne güzel olur bu yeni başlangıçta ümmet olarak,millet olarak, fertler olarak gönüllerimizi birbirimize sevgi,saygı ve anlayış ile doldursak. Muhabbet ile yaralarımızı sarsak hep birlikte.

Bu temenni bir dua olsun cuma günü hürmetine rabbimiz kabul buyursun.1-) a-)Enfal süresi,30. Ayet.

Hani, vaktiyle o inkâr eden (müşrik)ler, seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyor(lar)dı. Onlar tuzak kurarlarken, Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor (onu başlarına geçiriyor)du. Allah, tuzak kuran(lara karşılık veren)lerin en iyisidir. “

b-) Ali imran süresi,54. Ayet

(Yahudiler, Hz. İsa’yı öldürmek için) hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir.

c-)Yunus suresi ,21. Ayet

Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara, bir rahmet/iyilik tattıracak olsak (bir de bakarsın ki) âyetlerimiz (ve din) hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki: “Allah’ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur.” Elçilerimiz (melekler) kurduğunuz hile (ve düzen)leri şüphesiz yazmaktadırlar.


2-)Buhârî, Tefsîrû sûre (3), 13

Ebu Hüreyre (r.a.) den rivayetine göre, o şöyle dedi: Rasûlullah (asm) “Büyük bir işe, musibete uğradığınızda 'Hasbunallah ve ni'mel-vekîl.' deyiniz” buyurdular.


214 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nasip…

Yorumlar


bottom of page