top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Gönül neye denir?

Kalp ile yürek aynı şey değildir. Göğsün sol tarafındaki et parçasına yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. İnsana mahsus olan kalbe “Gönül” denir.

Gönül,(eski Türklerde köngül )insan duygularının merkezi, yüreğin manevi yönü, duygu, his, tesir, şefkat, sevgi, aşk, alaka, istek, arzu, heves, meyil” olarak tanımlanır ve “kalp, dil, fuad” kelimeleri ile eşanlamlıdır.

Kur’ân-ı Kerim’de kalb, özellikleri itibariyle şöyle tanımlanır: “İdrakin, anlayışın merkezi ve gerçekleştiği yer,iman ile küfrün, sevgi ile nefretin mahallidir. Bu açıdan kalb hastalanabilir,kirlenebilir,katı-sert ve kupkuru olabilir,içi şüphe ve korku ,nifak ile dolu olabilir, mühürlenebilir,körleşebilir, kilitlenebilir,gaflete düşebilir,sapar, eğrilebilir,imtihan yeri,kazanç yeri dir. Allah kulu ile kalbi arasına girer ve müdahele edebilir,hidayete erdirebilir.

Bunların yanında kalb hastalıklardan, kötülüklerden sâlim bulunabilir.İman ile zikir ile mutmain olabilir. Takvayı yüklenir,sekine-vakarı kabullenir,rahmet ve yumuşaklık sahibi olabilir. Allah’ı anınca titreyebilir,yumuşayabilir,huşû içinde olabilir.Kısacası, bütün iyilik ve kötülüklerin sahnesi kalbdir.

Hadislerde, Kur’an ı Kerim’in üslûbu hakkında bilgiler bulunur. Konuyla ilgili dikkat çeken bir kısım hadisler şöyledir:

  • “Kalb, sürekli değiştiği için, kalb olarak adlandırılmıştır.”

  • “Öyle ki, kalb çölde rüzgârların sağa sola savurduğu bir kuş tüyü gibi sürekli değişir.”

  • “Kalb, salih (sağlam, düzgün) olunca bütün beden salih olur.”

  • “Allah, şeklinize, malınıza değil, kalb ve amellerinize bakar.”

  • “Ameller, niyetlere göredir”. Niyet ise, kalble ilgilidir.

  • “Kim Allah rızası için kırk gün ihlâsla sabahlarsa, hikmet pınarları, onun kalbinden fışkırıp, diline akar hale gelir.”

  • “Allah, kendisi için hüzünlenen kalbleri sever.

  • “Allah’ın dünya ehlinden kapları vardır. Rabbınızın bu kabları, Onun salih kullarının kalbleridir. Bu kalblerin en sevimli olanı da, yumuşak ve ince duygulu olandır.”

Allahümme sebbit kulubena...

44 görüntüleme2 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Babam.

Kokular.3

Kokular.2

bottom of page