top of page
  • Yazarın fotoğrafıhüma

Bugün bir irtisamın zamanı.

İz düşüm nedir diye düşündüğümüzde yukardaki fotoğraf aşağıdaki cümleleri açıklar.

“İz düşüm,bir şeklin, ışınlar aracılığıyla izdüşüm düzlemi denilen bir düzlem üzerine belirli kurallarla aktarılışıdır. Örneğin bir lambanın yere düşürdüğü gölge, fotoğraftaki gibi bir yansıma da bir izdüşümdür.

Projeksiyon, İrtisam, Mürtesem diye de anılır iz düşüm.

Benim zihnimde çok anlam yüklediğim bir kelimedir.

Dünya hayatına da başka hayatların izdüşümü olarak bakan öyle değerlendirenler çoktur düşünen insanlardan.

“Belki de hayatımız bir simulakr veya tamamen bir izdüşümden ibarettir. Kim bilir, hayatımız bir simulakrum, yani orijinali olmayan bir kopyanın kopyasıdır. Kopyanın kopyası hayatlar yaşıyoruz.”

Diye yazmış benzer düşünen bir yazar.

Teşbihte hata olmasın.

Belki de, her biri kendi başına varlık iddiasında olan gölgelerin gölgelerinin gölgesiyizdir.

Yılın belli dönemlerinde güneş ışığı vursun da,kapalı kapılar açılsın,gizli sırlar ayan olsun diye bekler hazine arayan maceraperestler. Çok rastlarız kitaplarda,filmlerde. Belki oralardan yer edinmiştir zihnin derinliklerinde.

Ne kıymetlidir hayatımızda başlangıçlar ve o başlangıçların zaman içindeki iz düşümleri.

Her birini sebep kılarız sevgimizi ifade etmek için. Hayatımıza yeni katılanı,beraberliğimizi,bir işe yeni başlamamızı… diye büyütebiliriz listeyi.

Bu projeksiyon zamanları ve mekanları, kendilerinde vuku bulan önem verilen olayların iz düşümü ile değer kazanır.

Zaman olarak Kadir gecesini,Rabbimiz ,Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber’e indirmeye başlamış olduğu geceyi,melekleri yeryüzüne göndermiş ve o geceyi içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirerek bu zaman parçasını değerlendiren kullarını bağışlamış,üzerlerine nimetlerini bereketlendirmiş, olağanüstü bir değer vermiş olduğunu hatırlarız.

Mekan olarak beytülma’mur’u anabiliriz. Kabe’nin Beyrülma’mur’un izdüşümü olduğunu anlatır

Resûlullah’a mi‘rac esnasında beytülma‘mûr gösterilmiştir. Burası “yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir gelen bir daha gelmemek üzere her gün 70.000 meleğin ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mâbeddir” -2-

Bütün bir sene kadri,şerefi yüksek bu gecenin izdüşümünü bulmak için çabalamakta kıymetini bilenler. Çünkü duaların kabul edildiği,sayılamayacak çoklukta insanın bağışlandığı Gökten rahmet ve bereketin sabaha kadar yağdığını anlatmak için “nûr-ı Kadr, nûr-ı şeb-i Kadr diye de anılmış bu gece.

Kim bulmak ve dağıtılan rahmetten hissedar olmak istemez ki.

Geceler içinde bulunmaz geceyi yakalayarak ihya etmek için itikaf önemli bir fırsat. Kısmet olan bu nimetten faydalanıyor. Bizlere de dualarından hissedar olmak için dua talep etmek düşer.

Rabbimiz ümmet olarak hepimizi bu gece af olunmuş kullarının arasına dahil eylesin.

Ömrümün yarısında ziyan ettiğim bir husus içimi titretiyor. Her gece kaçırdığımız büyük fırsat gönlüme düşer her önemli vakit ve mekanda. İçim sızlar.

Sizlerle de paylaşmak isterim.

Malum,

Geceler ömrün yarısıdır. Saatleri eksilip çoğalsa da gündüzümüz ve gecemiz vardır birbirini tamamlayan. Gün olup tam olduğunda bile kimine uzun kimine kısadır.

Gündüz yaşamın hay huyuna geceleri dinlenmeye ve dinlemeye ayrılmıştır.

Allah CC her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına iner ve şöyle buyurur:

Mülkün sahibi benim! Kim ki bana dua ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım.' Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece devam eder."-3-

Ömrümüzün yarısında sahip olduğumuz böyle bir nidaya muhatabız kullar olarak. Çok azımız duyuyor bu daveti ve icabet edebiliyor.

Çoğumuz için geceleri tamamen dinlenmeye ve eğlenmeye ayrılmıştır.

Bu gece duamız ,Kadir gecesini ihya eden razı olduğu kullarından olmak olduğu kadar,her gece bu davete icabet etmesi nasip olan bahtiyarlardan olmak olsun.

1- es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4

2-Buhârî, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 6, “Menâḳıbü’l-enṣâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259, 264; Nesâî, “Ṣalât”, 1; Müsned, III, 149, 153; IV, 207, 209, 210).

3-)Tirmizî, Namaz 326.

122 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TEŞEKKÜR…

bottom of page